LIFE MEMBERS SINCE 2013
(Dharapani VDC) (Thonche VDC) (Tache-Bagarchhap VDC) (Chame VDC) (Tilche VDC)
1. Buddhi Gurung
2. Lachi Lama
3. Pema Lama
4. Sherap Hirachan
1. Bhuti Punel
2. Dhyagyalpo Punel
3. Ganga Punel
4. Mohan Punel
5. Raju Gurung
6. Phulu Gurung

1. Pemba Gurung
2. Kuncho Bista
3. Kalpana Lama
4. Nuitu Lama
5. Suresh Lama
6. Gyalchen Lama
7. Nanda Kumar Gurung
8. Sange Doma Bista
9. Sarki Thakuri
10. Tsering Bista

1. Chhiring Lama
2. Tsering Lama

1. Chundi Sherpa
2. Chuying Woser
3. Garab Dhorje
4. Karma Lama
5. Palden Woser